søndag 27. januar 2019

Ingen forstår begrepet tid

Denne låven min ble bygget i 1903 , men blåste ned i en orkan i starten på 1950-årene og gjenoppbygget da. Muren mot sør er fra 1903. Kona og jeg vedlikeholder og malte låven sist sommer - vi bor i et kulturvernområde. I går måtte jeg starte snøfresen som jeg kjøpte for 7 år siden og den er nesten ikke brukt.


TIDEN

Bibelen forteller oss at i Himmelen og i evigheten er begrepet tid borte. Således trekker jeg den konklusjon at på jorden er det tiden som er vår fiende. Vi mennesker forstår jo bare stykkevis og delt og ser om lag som i en speil....Først senere skal det brått gå opp for oss hvordan det hele henger sammen.
Jeg så et TV-program for et par dager siden der de fremste fysikere ble intervjuet om kvantefysikk.
Før trodde vi at lysets hastighet på om lag 300.000 km / sek var den maksimale farten. Men disse fysikerne kunne fortelle at dette trolig er feil. Om man tar to helt like gjenstander og plasserer disse uendelig langt fra hverandre , og beveger på den ene ; så vil den andre også bevege seg likt i samme stund - altså mye raskere enn lysets hastighet. Forstå det den som kan. Jeg husker at vi lærte at når to parallelle linjer går mot uendelig ; så vil disse gå sammen til en linje.

Programlederen intervjuet disse fysikk-ekspertene en og en og spurte : - Hva er tid ?  Da ble det temmelig stille i rommet - og da de fikk summet seg ; så kom det noe jatte-prat som sa intet. Altså : De fremste fysikere i verden vet ikke hva tid er. Men ser vi på den kjente formelen : c = lambda x f  og s = v x t så kan vi utlede at når farten går mot lysets hastighet ; så er tiden borte.

Men tilbake til låven min ( eller løa som vi sier på strilemålet ) og det forståelige : Om vi tar alderen på denne bygningen og multipliserer med 17 , ja , så er vi tilbake til Jesu tid. Tar jeg min alder og multipliserer med 26 ; se da gikk Jesus ( Yeshua var hans navn ) i sine sandaler ved Gennesaretsjøen.
Vet du at denne innsjøen var meget ut-tappet i 2018 - slik at en ukjent holme kom til syne der. Denne vinteren har det heldigvis kommet mye regn over Israel slik at denne sjøen ( med tre ulike navn : Gennesaretsjøen , Den galileiske sjø og Tiberias-sjøen ) nok har fått påfylling.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar