søndag 20. januar 2019

Profeten Daniel

 Daniel i løvehulen
Minnesmerke over profeten Daniel i byen Susa ( Shush ) i Iran


Profeten Daniel har vært i min interesse i svært mange år. Kristendommen og islam fremhever denne profeten ; mens jødedommen ikke gjør det samme. Jesus viser nettopp til profeten Daniel for å forstå endetiden / trengselstiden.
Daniel ble bortført fra Israel til Babylon i Irak i år 605 f.Kr. av kong Nebukadnesar. Han fikk en meget viktig stilling hos denne herskeren sammen med tre av sine venner. Men han ble også hardt prøvet : Vi husker at han ble kastet i løvehulen og kom uskadd fra denne hendelsen. Han kunne også tyde drømmer og fikk se " skriften på veggen ".
Så gikk perserne ( Iran ) til angrep mot Nebukadnesar og vant over ham. Men Daniel fikk også en fremtredende stilling hos perserne i byen Susa ; der kong Kyros ble konge i 539 f.Kr. Etter 70 år i fangenskap lot kong Kyros - i sitt tredje regjeringsår - jødene få dra tilbake til Israel. Det hersker tvil hos de lærde om Daniel ble med tilbake til hjemlandet eller ble resten av sitt liv i Iran.

Imidlertid er det reist et svært minnesmerke over Daniel i oldtidsbyen Susa som ligger 25 mil øst for Tigris. Denne byen ble senere erobret av Alexander den store - og var viktig fram til 1200-tallet.
I dag er dette en småby i Iran med navnet Shush.

Helt til sist hos profeten Daniel står å lese : " Men gå du til din ende ! Du skal hvile og stå opp til din lodd ved dagenes ende ".
Hvordan skal vi tolke dette ? Jeg mener at vi nå er ved dagenes ende. Har Daniel stått opp og lever et eller annet sted på jorden ? Jeg vet ikke svaret ; men undres.....
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar