onsdag 3. juli 2019

President Putin : Sett fri den norske spionenUndertegnede som kadett ved Krigsskolen      Vladimir Putin som offiser i KGB


NOEN ORD FRA OFFISER TIL OFFISER

Jeg har ingen ting med denne saken å gjøre. Likevel vil jeg sende noen ord - som blir lest i Russland - det kan jeg se på min blogg. Kan hende leses dette av FSB - da anmoder jeg dere om å sende dette oppover - ja , helt til president Putin , som har makt til å sette denne norske spionen fri.

Selve spionsaken fremstår uhyre amatørmessig : Sende en pensjonert norsk offiser til Moskva med en bunke penger for å overlevere disse til en russisk spion.

Således vil jeg anmode Dem , president Putin , om å slippe fri denne gamle norske mannen. Han har allerede hatt en tøff tid der borte i Moskva. Jeg tror det vil tjene Russlands interesser at mannen får reise hjem.

Dette var bare noen få ord fra en offiser til en annen.

Med hilsen

Ture Andersen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar