mandag 8. juli 2019

Vi går mot "dagenes ende " !

                                          Min forståelse av de siste tider - før Jesus kommer igjen
                                          Minnesmerke over profeten Daniel i byen Suza i Iran


NÅR KOMMER JESUS ( YESHUA ) IGJEN ?

Undertegnede har studert på Jesu gjenkomst i mer enn 30 år. Nøkkelen til å finne ut av dette finner du hos profeten Daniel i Det gamle testamente. Da Jesus ble spurt om endetiden : Så henviste han også til profeten Daniel - og oppfordret oss til å forstå hva vi leser der.
Ser du på tidslinjen jeg har laget på bildet ovenfor ; så har president Donald Trump en avgjørende rolle her. Jeg tror Trump er Antikrist ( han har jo uttalt - før han ble president - at han ikke hadde behov for å be til Gud - Jahve ). Vi vet at Donald Trump ble innsatt som president den 20. januar i 2017. Ifølge Skriften skal Antikrist regjere i 3,5 år før han blir avslørt og avsatt. Da er vi kommet fram til juli 2020.
Altså : Blir Donald Trump avsatt som president i USA i juli 2020 ; så er nok resten av ovenstående tidslinje korrekt. I motsatt fall er det hele feil - og jeg må bare beklage ! Men forutsetter man at dette er rett : Så vil Jesus ( Yeshua ) komme tilbake til Oljeberget i Jerusalem på vårparten i 2027. Det er andre personer i Norge som har studert denne saken - og gått helt andre veier i Bibelen - og kommet frem til at Jesu gjenkomst blir i 2028.
Trengselstiden for oss mennesker står snart for døren. Mange kristne tror at opprykkelsen av de utvalgte vil skje før trengselstiden setter inn ( trolig ved årsskiftet 2020 / 2021 ) - men jeg tror at opprykkelsen vil skje ETTER trengselstiden. Bibelen beskriver denne trengselstid som verre enn noe av det som tidligere har hendt på jorden. Da blir det nok store kriger - herunder atomkrig - før Jesus påny setter sine føtter på Oljeberget i Jerusalem ; og vi får en ny himmel og en ny jord - og havet er borte. Til slutt : Jeg ser at president Putin har nylig vært i Roma og hilst på Paven. Denne katolske kirkelederen har jeg ingen tillit til.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar