søndag 26. mars 2023

Om russerne lager tsunami i Nordsjøen

Bildet viser hvilken fart en tsunami-bølge vil ha - avhengig av dybde der hendelsen skjer. Gjennomsnitt dybde i Nordsjøen er 94 meter og største dyp der kring 300 meter. Norskerenna er opptil 700 meter dyp og ligger nær Norge. Myndighetene i Norge har fått i stand en mobil-varsling som går ut umiddelbart om en tsunami er på vei hit. Som du ser : Så vil en tsunami-bølge fra 94 meters dyp gå med en fart på 108 km / time. Om denne hendelsen skjer midt mellom Skottland og Norge : Så har vi god tid til å komme oss vekk fra sjøen.  ( Vi hadde både matematikk og fysikk på Krigsskolen - på universitets-nivå. Etter 60 år har det meste av dette gått inn min store Glemmebok - men litt sitter fremdeles igjen )

                                                                 ----------------------


Det har vært tsunamier før i Norge. For 8200 år siden gikk Storegga-raset i havet sju mil fra land utenfor Sunnmøre. Storegga går fra 100 / 200 meter ned et stup til 900 meters dybde. Det var altså fjellet som raste nedover denne undervanns-skråningen. Forskere har funnet ut at ute ved kysten ble tsunami-bølgen bare 10-12 mer høy - men inne i fjordene helt opp til 40-50 meter . Denne tsunamien satte spor helt opp til Trøndelag.

En slik voldsom tsunami-bølge kan ha svært lang bølgelengde - gjerne 100 kilometer. Båter som er ute på havet merker gjerne at det kommer en bølge på en eller to meters høyde - men dette blir ikke tatt særlig høytidelig. Når de kommer til land : Så skjønner de alvoret og konsekvensene av en tsunami. Således trekker jeg den konklusjon at våre oljeinstallasjoner til havs KAN bli stående - om russerne detonerer en eller flere " Poseidon "  dommedags-torpedoer i Nordsjøen. Men landanleggene våre kan bli fullstendig knust - tror jeg.

En slik tsunami-bølge har enorme mengder med energi i seg. Så lenge den får fare fritt fram i åpent hav ; oppfører den seg rolig. Men når den møter land : Får den motstand og det fører til at havet først trekker seg tilbake. Båter deiser ned på havbunnen og fisk ligger og spreller på tørt område. Så begynner energien å bevege seg fremover igjen : Mindre øyer og skjær blir lett oversvømt og bølgen fortsetter innover i fjordene. Der vil energien møte høyere fjell og vann-massene får plutselig bråstopp. Dette fører igjen til at havvannet stiger forferdelig høyt inne i fjordene - i de Sunnmørske fjorder til 40-50 meter. En Putin-torpedo har en termonukleær Kobolt-bombe som er kring 4500 ganger sterkere enn den A-bomben som ble detonert over den japanske byen Nagasaki høsten 1945. ( Poseidon-torpedoen er 24 meter lang , 1,6 meter i diameter. Den har atom-fremdrift og komprimert atomstridshode og kan gå med en fart på 100 km / timen ned til en dybde på 1000 meter ). Den store nye ubåten " Belgorod " har seks slike torpedoer om bord .

Russerne har for lengst tenkt ut hvor de vil detonere en slik torpedo i Nordsjøen. Langt ute i Østersjøen ligger den russiske enklaven Kaliningrad. Selvsagt vil de spare sine egne borgere der. Derfor - tror jeg - at de ikke vil la detonasjonen gå særlig dypere enn 100 meter. Da har vi kystfolk tid til å komme oss opp i høyden - om landets mobil-varsling fungerer og ladningen går av et stykke fra vår kyst.


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar