fredag 3. mars 2023

Konsekvensene av en atomkrig


 Vi har tenkt å sette poteter denne våren også. Om det skulle komme radioaktivt nedfall før potet-kålet har kommet opp : Så dekker jeg åkeren med presenning. Da vil åkeren ikke bli forurenset. Etter 14 dager vil såkalt sekundær-stråling være sterkt redusert ( noen hevder at det bare vil være 3 % igjen )

                                                                   -----------------

Jeg tror at Russland vil angripe USA med et voldsomt atomangrep. Kan hende sprenger russerne en eller flere Poseidon-torpedoer i Nordsjøen samtidig. Russerne vil ikke bruke luftsprengt A-våpen her i Europa : Da kan de selv bli rammet av radioaktivt nedfall. Det er nok storbyene i USA som er mest utsatt samt Pentagon. Russerne har nye atomdrevne ubåter som er stelth : De er uhyre vanskelig å oppdage. Disse ubåtene er utrustet med interkontinentale atom-missil . Således kan de oppholde seg nær USAs kyster - både mot Stillehavet og Atlanterhavet. Derved får ikke USA reaksjonstid nok til å avfyre sine atom-missil mot Russland - før de selv er rammet.

Konsekvensene av en stor atomkrig er enorme : Først et kraftig lysglimt , så en enorm varmestråling , så en uhyre kraftig vind ut fra 0-punktet for bomben. Videre en like kraftig vind i motsatt retning og så den radioaktive strålingen. Byer vil bli knust og brenne. Det virvles opp en røyksky som går opp i atmosfæren og vil dekke jorden med et mørkt teppe. Jorden blir nedkjølt som følge av manglende solskinn og avlingene blir sterkt redusert. Vi får da hungersnød : Nøyaktig som Yeshua kunne fortelle om de siste dager - før Han kommer igjen til jorden. Således vil det bli svære flyktningestrømmer mot områder der det finnes mat. Eksperter har regnet ut at jorden vil få et temperaturfall på kring sju grader. De kaller det en liten istid. Havner vil fryse til - noe som hindrer sjøtransporten.

Det er i dag ni atommakter på jorden. Ingen land har beredskap for å ta hånd om alle de skadde menneskene etter et A-angrep.

Vil president Putin gjennomføre et slikt atomangrep som skissert ovenfor ? Ja , jeg tror det. NATO med USA i spissen driver en såkalt proxy-krig mot Russland. De skaffer våpen og ukrainerne kjemper på slagmarken - altså en stedfortreder-krig. Nå er det snakk om at NATO også skal sende F-16 jagerfly til Ukraina og lære flygere opp til å håndtere disse drapsmaskinene. Videre hører vi stadig fra vestlige ledere at Putin må stilles for en internasjonal domstol og få sin straff. Dette får nok en tidligere KGB-offiser ( oberstløytnant ) til å se rødt. Han vil nok bruke atomvåpen før eller senere - tror jeg. Han lar seg aldri ta til fange og ført til HAAG-domstolen. Det smeller før eller siden - kan hende den kommende våren.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar