lørdag 25. mars 2023

Russland sender atomvåpen til Belarus


 Dette er Iskandèr missil med rekkevidde på 500 kilometer. Det kan bære atomstridshode og starter med zikk-zakk bane rett etter utskytning og gjør det samme rett før målet - nedskytning blir således vanskelig. 


                                                                      ---------------


President Putin har sagt at Belarus får atomvåpen fra Russland. 10 russiske fly er allerede ankommet Belarus i denne forbindelse. Dette landet grenser til tre NATO-land : Latvia , Litauen og Polen - også lang grense mot Ukraina.

Vi vet at USA for lengst har sendt atomvåpen til Europa. Det sies at seks europeiske land har fått dette stridsmidlet. Derfor utplasserer president Putin atomvåpen i Belarus - sier han.

Jeg tror at Russland har lagt plan for å angripe USA med atomvåpen. Kan hende er også D-dagen fastsatt. Mange kristne mener at USA er " Babylon " som er beskrevet i Johannes Åpenbaring kap. 17 og 18 . Der leser vi at Babylon blir oppbrent med ild ( atomvåpen har enorm varmeutvikling ). Videre leser vi i 18: 21 at en engel løftet en stein , som en stor kvernstein , og kastet den i havet og sa : Slik skal Babylon den store by , med ett styrtes ned og aldri finnes mer. Jeg tror at dette gjelder New York og at denne store " kvernsteinen " er den russiske dommedags-torpedoen " Poseidon " som sies å lage en tsunami-bølge med 500 meters høyde. Detonerer russerne en slik torpedo utenfor New York : Så er det lite igjen av denne store byen - der FN også har sitt hovedkvarter.

Dette stemmer også med det synet Lebesbymannen fikk en november-natt i 1907. Vi skal få et varsel før byer i USA begynner å brenne : En kraftig orkan vil utvikle seg i Panama-området. Denne orkanen vil gå over Atlanterhavet og komme inn over kystene Portugal - Marokko ( så blir Lebesbymannen noe i tvil om orkanen kommer før eller etter disse alvorlige hendelsene ). Men samtidig skal den enorme tsunamien i Nordsjøen komme - som vil skade mange land : Storbritannia , Frankrike , Holland , Belgia , Tyskland , Sverige og Norge. Han ser store ødeleggelser i London og Kristiansand. Flodbølgen vil merkes helt nord til Bodø. Han skjønner ikke noe av dette siden Nordsjøen ikke er vulkansk -sier han.

Jeg tror at Russland vil angripe USA med både luft-sprengt atomvåpen og denne dommedags-torpedoen som har en termonukleær Kobolt-bombe som er kring 4500 ganger sterkere enn den A-bomben som USA sprengte over den japanske byen Nagasaki høsten 1945. Vi vet at russerne har lastet opp disse torpedoene på sine krigsskip. Den store nye ubåten " Belgorod " sies å ha seks slike torpedoer om bord.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar