fredag 6. oktober 2023

Jeg øyner en ny fare i Europa


 Vi kaller det borgerkrig , men på engelsk heter det civil war - kan hende er det en bedre beskrivelse av dette fenomenet . I Sverige ser vi starten på en borgerkrig der uskyldige skytes og bygninger sprenges nesten daglig . Det sies at det finnes 30.000 slike terrorister ( les : innvandrere eller barn av slike ) i dette landet . Der fins kring 50 " no - go - soner " der politiet må ha store forsterkninger for å kunne gå inn . Svenskene prøver å flytte til områder der de føler seg tryggere mot slik terrorisme .

Politiet strekker ikke til i kampen mot disse gruppene . Nå går statsministeren i Sverige ut og forteller at det svenske forsvaret også skal benyttes for å stoppe denne alvorlige kriminaliteten . MEN : Det svenske forsvaret er like mye nedbygd som det norske . Hæren er blitt en skygge av seg selv - i Norge redusert fra 13 brigader til en . Sjøforsvaret holder som kjent til på sjøen og Luftforsvaret i luften . Da har vi Heimevernet igjen som er redusert til 40.000 soldater her i landet . Som du ser : Så mangler HV ammunisjon til sine håndvåpen .

Disse innvandrer-gruppene kommuniserer med sine mobiltelefoner . Om de organiserer seg bedre : Så kan de bli en alvorlig trussel i flere land i Europa - herunder både Sverige , Tyskland og Norge . Jeg vurderer det slik at denne terroren er en form for geriljakrig ; og slikt er nesten umulig å stoppe for et samfunn . Om vi husker tilbake til Vietnam-krigen så hadde USA store problemer med slik gerilja . Om dagen arbeidet bøndene på sine rismarker og når det mørknet gikk de over til gerilja-virksomhet . Vi vet hvordan det gikk : USA måtte trekke seg ut fra Vietnam med halen mellom beina . USAs hær og luftforsvar greidde ikke denne oppgaven . Frankrike har også hatt store problemer med den muslimske delen av sin befolkning . De har fått store ødeleggelser i flere byer .

Tenk om vi får " svenske tilstander " i byer som Oslo , Stavanger , Bergen og Trondheim . Politiet som nå blir nedbemannet som følge av statsbudsjettet : Har ikke mulighet til å løse slike terror-handlinger . Heimevernet blir nok da satt i beredskap : Men de kan ikke bruke skarp ammunisjon mot sivile - om de skulle få has på dem . Nei , gerilja-krig er umulig å kjempe mot for både politi og forsvar .

Sverige har tatt i mot svært mange flyktninger opp gjennom årene - Norge langt mindre . Mange av disse er muslimer . Det er min mening at islam og demokrati ikke går i hop . Se til de land som disse flyktningene kommer fra : De er alle diktaturer , ja uhyre strenge diktaturer . Borgerkriger raser også mellom muslimske land - shia mot sunni . Syria er svært utbombet og både Vesten og Russland er med på å legge byer der i grus .

Således er det ikke bare Russland vi kan frykte . Vi har en indre fiende som kan lede til " civil war ". Vi vet ikke når denne " krigen " bryter ut her hos oss - svenskene er midt i den og langt verre kan den bli - og uløselig .

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar