søndag 10. desember 2023

Kan Skriften fortelle om Corona-vaksinen ?


 Johannes Åpenbaring forteller oss om de siste tider på jord . Denne åpenbaringen finner vi i Det nye testamente . Her er alt skrevet på gresk . Jeg behersker verken gresk elle hebraisk . Det gamle testamentet er skrevet på hebraisk . Vi vet også at Yeshua snakket vest-arameisk som skal ligne mye på hebraisk . I dag er vest-arameisk nærmest borte : Men i et lite område i Syria snakkes fremdeles dette språket . Om man lytter til arameisk språk på Youtube og høre dem lese Fadervår : Så avsluttes bønnen med Amin .  Det var nettopp Yeshua som lærte oss å be denne bønnen . Han uttalte således Amin og ikke Amen på slutten av sine bønner - derfor gjør jeg det samme . Jeg pleier å sammenligne Amin lik enter-tasten på tastaturet til en datamaskin : Man må trykke enter for at noe skal skje !

Åpenbaringen 9 , 21 lyder slik :

" Og de omvendte seg ikke fra sine mord eller fra sine trolldomskunster eller fra sitt horeliv eller fra sine tyverier " . En svensk prest fortalte at trolldom på gresk er " farmakeia " . Dette omtaler vi som farmacia eller apotek - noe som har med medisin å gjøre . Trolldommen som apostelen Johannes beskriver på denne måten er en medisin / vaksine som skal komme i de siste tider . Det kan være Corona-vaksinen .

Mord ser vi stadig i norske byer og enda mer i Sverige . Horeliv er det også mye av : Homoseksualitet ( sodomi ) kommer utvilsomt også under denne betegnelsen .

Tyveri er det mye av i Norge . I det siste skrives det at ungdommer stadig stjeler fra matvare-butikker . Men stortingspolitikere stjeler også . Disse har en årslønn på 1064.000,- kroner . Likevel har en av disse først stjålet et par solbriller . Han ble da sykemeldt en tid , men kom tilbake til Stortinget . Så stjal han matvarer fem ganger fra en butikk og politiet gav han da en bot på 15.000,- kroner . Da ble han sykemeldt påny . Andre Stortingsrepresentanter har tusket til seg ekstra penger ved ulike metoder . Stortingspresidenten måtte gå av og dessuten lederen i Kristelig Folkeparti . Men de sitter fremdeles på Stortinget frem til neste valg høsten 2025 .

Mange er døde av denne Corona-vaksinen . Jeg husker spesielt to unge kvinnelige sykepleiere som døde like etter at de fikk vaksinen injisert .Vaksiner fra denne leverandøren ble stoppet umiddelbart her i Norge . Men myndighetene våre forteller ikke hvor mange som er døde som følge av vaksinen og den norske regjering har vedtatt at slike opplysninger skal holdes hemmelig i 60 år .


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar