onsdag 27. desember 2023

Tanker om den himmelske fred


 Denne kjøredoningen kjøpte jeg i fjor fra Sverige . Om Russland skulle angripe Norge : Så vil de slå ut den elektriske strømmen . Da må man tenke alternativt - ingen pumper på bensinstasjonene virker da . Trehjulingen på fotoet lader jeg opp med aggregatet mitt og tilhengeren kan laste 60 kg . Således kan jeg kjøre på butikken ( med kontanter ) og kjøpe nødvendige varer - om slike fins der .

                                                                          --------------

Det fins to typer fred : Den jordiske og den himmelske . Jordisk fred kan defineres som mangel på krig . Bibelen forteller at den himmelske fred overgår all forstand . Vi mennesker har således ikke mulighet til å skjønne hva denne freden går ut på - men vi kan erfare den . Videre sier Guds ord at vi skal grunde på ordene i Skriften : Det er dette jeg prøve på i innlegget .

Himmelsk fred er ikke lett å finne i disse tider . TV-nyhetene forteller om de to store kriger som pågår nå og andre elendigheter både i Norge og ellers i verden . Her fins få gode nyheter som kan gi oss himmelsk fred . Jeg har fått oppleve denne tilstand noen få ganger i mitt liv . Her vil jeg fortelle om et slikt tilfelle som skjedde for snart åtte år siden . Jeg hadde en kompis som jeg ofte samarbeidet med . Han var ikke kristen , men jeg visste at han var syk og hadde vært på sykehus . En morgen våknet jeg til en ren himmelsk følelse : Det var virkelig usigelig godt å være menneske . Jeg hadde et ærend dit der denne mannen bodde og møtte han og vi kom i samtale - en meget god samtale ; der han fortalte at han skulle innlegges  på sykehus om to dager . Noen dager gikk og jeg fikk vite at denne kompisen var død .

Min erfaring er at himmelsk fred utløser en salig følelse i kroppen og den gir energi og velvære til deg . Vi husker at Yeshua stadig uttalte : - Fred være med dere ! Det var nok ikke jordisk fred han mente ; men den himmelske . Således er det viktig for oss mennesker å få være i den himmelske fred som overgår all forstand . Men slikt er vanskelig i denne Jammerdalen vi nå opplever .

Ja , hvordan kan man oppnå denne uforståelige freden ? Jeg tror at minst en forutsetning må være til stede : Tilgi alle sine fiender / motstandere . Derfor tar jeg ofte opp dette i mine bønner - der jeg nevner navnet på alle mine motstandere og fiender - og uttaler at jeg tilgir dem og til slutt ber jeg om velsignelse for dem . Jeg nevner navnet på både døde og levende personer . Alle har nok opplevd at mennesker har vært ufordragelige mot seg . Husk at ett av de 10 bud pålegger oss å tilgi vår skyldnere om vi selv skal få tilgivelse av vår skyld til vår himmelske Far .

Hva er det som skjer med kroppen når man opplever den himmelske fred ? Jeg vil her bare antyde en teori jeg har ; men kan nok ikke påberope meg noen fasit til dette spørsmålet . De lærde kan fortelle at kroppen selv produserer minst åtte ulike stoff som kan berolige deg og gi deg gode opplevelser : Ett av disse kalles dopamin . Det sies at disse stoffene er sterkere enn heroin . Jeg har aldri inntatt narkotika : Men det sies at de første gangene en person inntar slike stoffer ; så blir man henført til en himmelsk tilstand . Etter en tid blir man avhengig av denne Satans giften og vi vet hvordan slikt ender ; narko-vrak . Jeg har hørt en teori som sier at narkotika utløser den dopaminen som naturlig fins i kroppen . Den blir etter hvert brukt opp og man må ha narkotika for å fungere som menneske . Adrenalin er , kan hende , motstykket til dopamin . Vi vet at adrenalinet setter kroppen i kampberedskap . Kan det være så enkelt som at rester av adrenalin ikke forsvinner før du har tilgitt alle dine skyldnere ? Til slutt : Min " medisin " for å kunne oppnå himmelsk fred blir da å tilgi samt be for alle mine fiender / motstandere / skyldnere og be Gud velsigne dem samt be om å få oppleve den himmelske fred . Det fins nok en glideskala som går fra å ha det forferdelig vondt og opp mot den himmelske fred . La oss be om å få komme høyst mulig opp på denne skalaen ! Husk at Skriften også sier at din styrke skal være som dagen  .

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar