torsdag 7. desember 2023

Kristen 1000-årsfeiring ledes av en muslim


 I 2024 skal Norge feire at det er 1000 år siden kristenretten ble innført i Norge . Dette hendte i Mosterhamn i 1024 i Bømlo kommune som ligger ved havet nord for Haugesund og hører til Vestland fylke . Kong Olav Haraldsson og bisp Grimkjell stod for denne seremonien ved Mostratinget . Man regner med at ved denne hendelsen ble kristendommen innført til Norge .

Jeg har vært i Mosterhamn og sett Moster gamle kirke . Det er også bygget et stort amfi - for mange år siden - der Bømlo teater har hatt fremvisning i mange år  . Man forsøker å holde tradisjonene vedlike i dette kystsamfunnet .

Det står å lese at Norge skal feire dette 1000-års jubileet i tiden 29. mai til 2. juni 2024 i Mosterhamn . Statsråd Kjersti Toppe fra Senterpartiet har oppnevnt en muslim til å stå i spissen for denne feiringen : Stortingspresidenten - som er innvandrer fra Iran .

Jeg mener at statsråd Toppe her fremviser en umusikalsk utnevnelse . Hvem hun skulle utnevnt til å lede denne 1000-års feiringen ; skal jeg ikke ha sterke meninger om . Men det burde være en sann og rettroende kristen .

Men når enkelte norske geistlige hevder at vår Gud - el Shaddai - og muslimenes gud Allah er den samme : Så går nok dette utmerket fint .

Tenk om det skulle feires en stor muslimsk begivenhet i Iran . Tenk om en kristen mann ble utnevnt til å lede denne feiringen . Nei , det kan ikke tenkes !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar