torsdag 28. desember 2023

Underlig sammentreff mellom Lebesbymannen og Nostradamus


 
Øverst ser du bilde av Nostradamus og nederst foto av museet " Holmestova " som ligger et par steinkast fra vårt hjem . Denne ljorestova ble oppført kring 1555 : Nett samme året som Nostradamus utgav boken " Profetiene ". Boken hans inneholder 942 spådommer om fremtiden  : Det sies at mange av disse har gått i oppfyllelse . Nostradamus jobbet som lege i Provence i Frankrike , men var også astrolog . De som kjenner godt til denne boken mener at en av hans spådommer gjelder for 2024 : - Det vil komme enda et krigsutbrudd . Videre blir det hungersnød som  følge av en stor tsunami ; forteller han .

Lebesbymannen fikk sitt syn natten til 13 . november 1907 . Han " så " en stor flodbølge i Nordsjøbassenget som gjorde stor skade i flere europeiske byer som ligger ved havet og nevner London samt Kristiansand . Denne tsunamien fikk virkninger helt opp til Bodø - mente han . På samme tid så han at byer i USA stod i brann . 

Jeg har sett en video-snutt som var produsert i Russland der de viser virkningene av en " Poseidon " dommedags-torpedo . I denne videoen lar de atomladningen på 100 megatonn gå av i havet vest av de britiske øyer . Flodbølgen flommer over disse øyene og går ut i Nordsjøen . Skal denne atombomben ha størst virkning : Må den settes av på dypt vann . Den er konstruert nettopp for å lage en enorm tsunami .

Jeg har tidligere skrevet på denne bloggen : Skal Russland bruke sine atomvåpen ( de har det største arsenalet av slike våpen i verden ) ; så må de gjøre et overraskende A-angrep direkte mot USA . Da faller nok NATO mer eller mindre sammen . Poseidon-torpedoen kan brukes mot store havnebyer i USA - både på Østsiden og på Stillehavs-siden . I tillegg kan de bruke missil der ladningene oppdeles i opptil 10 mindre ladninger som selvstendig navigerer til sine mål (" Sarmat " også kalt Satan 2- missilet ) . Et slikt stort atomangrep vil føre til at himmelen får et mørkt teppe ; som hindrer solen å slippe gjennom og som fører til avlingssvikt med derpå følgende hungersnød . Yeshua nevnte at hungersnød vil inntreffe i de siste dager .

Russland vil bestå som en militær makt etter et slikt omfattende atom-angrep . Grunnen til denne slutning er at det nettopp er GOG , som utvilsomt holder til i Russland , som skal lede det siste og avgjørende slaget mot Israel . Her vil to tredjedeler av innbyggerne i Israel bli drept ( Harmageddon-slaget ) og Yeshua kommer tilbake til Jerusalem  De andre land som blir med i dette felttoget er : Tyrkia , Iran , Libya og Egypt . For noen uker siden ble det opplyst at Russland nå bygger ut en marinebase nettopp i Libya .

Om ovennevnte vil skje i 2024 : Vites ikke av meg . Jeg har gransket profeten Daniel i mer enn 30 år og kommet frem til at et slikt atom-angrep først kan komme våren 2027 . Så får vi se om Nostradamus eller undertegnede får rett ! Vi må også regne med at begge spådommene kan være feil .

Jeg diskuterte med sognepresten her for flere år siden ( før jeg meldte meg ut av denne frafallskirken ) om endetiden . Jeg fortalte at jeg trodde at Yeshua kunne komme tilbake til vår jord våren 2027 . Da svarte han ; som det også står i Bibelen : Den dag og den time vet ingen . Da svarte jeg presten : - Jeg snakker ikke om dag eller time men om årstid og år . Han ble da taus .


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar