lørdag 1. oktober 2022

Droner over norske installasjoner


 Den norske fregatten KNM Thor Heyerdahl er nå stasjonert utenfor olje-raffineriet på Mongstad. Der har flere droner blitt observert nattestid og disse er video-filmet.


                                                                  -------------------

Underlige ting har skjedd de siste dager : Det er sprengt fire hull i de to gassrørledningene som går fra Russland til Tyskland. Ingen påtar seg ansvar for dette. På et videoklipp som jeg har sett ; sier president Biden at han vil sprenge disse rørene om Russland går til angrep på Ukraina. Men det er slett ikke sikkert at det er USA som har gjennomført denne sabotasjen.

Samtidig dukker det plutselig opp store droner mange steder : Norske oljeplattformer i Nordsjøen , norske kraftanlegg på land og over Mongstad-raffineriet. Dette ser ut som en forhånds-planlagt operasjon. Jeg vurderer det dithen at det er ubåter som sender droner mot plattformer som ligger langt til havs.

Dette med sprengning av rørledninger i Østersjøen og droner over norske installasjoner ; anser jeg som ren psykologisk krigføring. Disse gjerningene er ment for å skremme den norske befolkning - og det har de sannelig greidd. Mongstad-raffineriet fremskaffer bensin og diesel til Norge - men de greier ikke å produsere nok drivstoff - derfor må vi importere slikt. Blir dette raffineriet satt ut av spill : Så har Norge et stort problem. Da stopper landet opp. Greier fienden å sprenge kraft-installasjoner på land ; så er vår forsyningssikkerhet av elektrisk kraft satt på spill. I tillegg er våre kraftmagasin så nedtappet at en utkopling trolig kommer til vinter / vår.

Norge har kring 9000 kilometer med rørledninger i havet . Det sier seg selv at disse rørene er umulig å forsvare om en fiende vil sprenge dem. Våre såre punkt vet vår fiende mye om : Derfor sender han opp store droner for å skremme oss.

Om vår fiende går til angrep : Så er det trolig at dette skjer mot olje - / gassrør. Da er det ingen som kan bevise  hvem som har gjort dette - nettopp som i Østersjøen for noen dager siden. En russisk avhopper - som var spesial-soldat i den russiske marinen og dypvannsdykker : Fortalte at russerne har plassert sprengladninger ved norske oljeinstallasjoner til havs.

Israel har verdens beste etterretnings-organisasjon. Man skal merke seg hva jødene forteller. Via satelitter har de observert at Russland har flyttet flere av sine langtrekkende bombefly ( TU - 160 og TU -95 ) fra området nær Ukraina til Olenja-basen som ligger i Murmansk fylke og ikke langt fra grensen til Finland. Disse langtrekkende flyene kan bære atomladninger. Hvorfor har russerne gjort dette ? Jo , enten så venter de et fiendtlig angrep der oppe i nord - eller så har de tenkt å angripe selv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar