onsdag 26. oktober 2022

Russland med " falsk flagg " - operasjon i Ukraina ?


 Dette er den såkalte " russer-blokken " tett ved Marinens hovedbase Haakonsvern i Bergen. Her har russerne leid en leilighet i mange år. Fra denne leiligheten har spioner hatt fullt innsyn i aktivitetene på denne norske basen. Våre myndigheter har ikke gjort noe med dette - naivt mener jeg.

                                                                  ------------------------


Den siste tiden har russerne evakuert sivile fra et område ved Kherson i Ukraina. Videre har russiske myndigheter hatt telefonsamtaler med myndighetene ( militære ) i USA , Storbritannia . Tyskland og Frankrike. Der har russerne fortalt at Ukraina vil sprenge en såkalt " skitten bombe " i området ved Kherson. En slik bombe kan inneholde radioaktivt materiale fra atomkraftverk - for eksempel. Selve sprengladningen er en konvensjonell bombe - men ispedd radioaktive komponenter. En slik sprengning kan resultere i såkalt sekundær-stråling fra omgivelsene. Det er farlig for mennesker å oppholde seg der en slik skitten bombe er detonert.

Russland har sagt : Om Ukraina sprenger en slik bombe ; så kan Russland svare med atombomber i Ukraina. Videre vet vi at russerne nå har satt alle sine atomvåpen i høyeste beredskap. Jeg tror - understreker tror - at det er russerne som selv vil sprenge en skitten bombe i dette området - for å gi påskudd til selv å starte en atomkrig mot Ukraina. Da er det klart at russerne ikke vil sprenge en A-bombe i områder der de selv oppholder seg eller skal erobre. Kan hende sender russerne et Kinzhal missil - ladet med atomstridshode - mot Kiev. Da blir det trolig slutt på krigen mellom Russland og Ukraina. Hva Vesten da gjør : Vites ikke av meg.

Nå har norske myndigheter arrestert mange russere kringom i landet vårt : De har drevet med drone-flygning over ulike objekt og områder. Som før nevnt ; så er nok dette såkalt psykologisk krigføring mot oss. De vil vise oss svake punkt i vår beredskap.

Norge forsyner England med 25 % av den gassen de bruker. Denne kommer fra Ormen Lange-feltet og blir fraktet i rør derfra til Nyhamna på Aukra på Romsdalskysten. Derfra sendes den videre i rør til de britiske øyer. Russiske sivile fartøy har tidligere oppholdt seg nær Aukra i flere dager - der rørgatene ligger. Nå har operatøren av dette gassfeltet hyret inn et sivilt fartøy med ROV ( " Siem Pride " ) som er i ferd med å undersøke rørene fra Nyhamna til Ormen Lange. Da dukket plutselig en russisk isbryter opp i dette farvannet - den forlot Kaliningrad et par dager tidligere. Norge reagerte med å sende det store kystvaktsskipet " Svalbard " sørover mot den russiske isbryteren. Alt dette foregikk i internasjonalt farvann - men i norsk økonomisk sone. Således var det nok lite " Svalbard " kunne gjøre med det russiske fartøyet.

I går kom det melding om at en russisk spion var arrestert i Tromsø. Han utgav seg seg for å være brasilianer og studerte ( forsket ) ved Universitetet der - visstnok også hybrid krigføring. Ja , det er nok mange russiske spioner i Norge - tror jeg. En stor drone med diameter på kring to meter ble observert i luften ved den store gassterminalen på Kollsnes i Øygarden kommune - vest fra Bergen. Denne terminalen forsyner Europa med store mengder gass. En så stor drone koster over en million kroner og kan bære 7 - 8 kilo med sprengstoff.

En ting er klart : De norske olje-og gassterminalene krever elektrisk strøm fra land. Greier fienden å slå ut kraftforsyningen til disse : Så er det slutt på eksport av norsk gass.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar