torsdag 6. oktober 2022

USA oppretter fire nye baser i Norge Yeshua fortalte oss at i de siste dager vil det komme hungersnød på jorden. Da bør vi forberede oss på slikt. Her har jeg kjøpt inn hvetemel som var på billigsalg sist uke.


                                                           --------------------------

USA oppretter nå fire baser i Norge : Rygge , Sola , Evenes og Ramsund. De tre første ligger ved flyplass og den siste ved en orlogsstasjon i Troms.

Dette forteller oss at USA ansèr det norske forsvaret til å være for dårlig rustet for å stå i en krig med Russland. Ja , den norske hæren er nærmest nedlagt : Fra 13 brigader ( 5000 soldater x 13 ) til en redusert brigade i nord og en bataljon i sør. Jeg snakket med en høyere norsk hæroffiser - som nå er pensjonist - og spurte ham hvor hærens materiell på Vestlandet befant seg. Nei , det visste han ikke. Jo , i min garasje - svarte jeg på spøk. Men spøken er nok sann - i min garasje står et militært kjøretøy som tar 9 personer.

Stortinget har nylig vedtatt at USA får opprette disse fire basene og amerikansk jurisdiksjon skal gjelde der. Således er norske lover og regler satt ut av kraft på disse basene - underlig nok.

Videre forteller dette oss at krigen mot Russland kan komme til å stå på norsk jord. Da blir Norge en slagmark der amerikanske soldater utkjemper krigen.

Lebesbymannen ( Anton Johansen ) så i sitt syn en november-natt i 1907 at franske fly var i luftkamp over Sør-Norge og Sør-Sverige. Dette forstod han intet av - NATO ble jo opprette rett etter siste verdenskrig. Nå vet vi at Sverige og Finland har søkt medlemskap i NATO. Da er det naturlig at en militær stormakt som Frankrike er med i krigen i Skandinavia.

Norge har Heimevernet med en samlet styrke på 40.000 soldater. Blir det bakke-krig i Norge : Så er det disse lett bevæpnede soldatene som må gå i krigen. Våre myndigheter har også redusert Heimevernet - i det Sjøheimevernet ble lagt ned for få år siden.

Heimevernet er nå utkalt og holder vakt ved olje-og gassinstallasjonene : Nyhamna , Mongstad , Kollsnes og Kårstø. Nå er det spesial-styrkene i HV som utfører denne vakttjenesten - men samtlige HV-soldater her vest har fått melding om at de kan bli innkalt.

Men Hæren har ingen å innkalle her vest - bortsett fra meg og min Mercedes Geländewagen - hvori det befinner seg en del militære effekter - inklusive telt. Men min stridsevne er trolig en smule redusert ; siden jeg har passert 80 år.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar